Τι προσφέρουμε

Φροντίδα σε ηλικιωμένους

Αποκλειστικός σκοπός του Ιδρύματος είναι να παρέχει στέγαση, φροντίδα και νοσηλευτική κάλυψη (α' βαθμού), σε υπερήλικους Ανθρώπους.  Οι άριστες συνθήκες  διαβίωσης  που διασφαλίζονται από την ευγένεια, οργάνωση, ιατρική υποστήριξη προάγουν την φιλικότητα και την συντροφικότητα. Με μία  επίσκεψη θα καταλάβετε το διαφορετικό .


Ιατρική υποστήριξη

To προσωπικό απαρτίζεται από έμπειρες Νοσηλεύτριες αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι (5 Νοσηλεύτριες), καθώς επίσης και από άλλο βοηθητικό προσωπικό 5 ατόμων.

Επίσης στο προσωπικό του Ιδρύματος στελεχώνεται από Ιατρό, Φυσικοθεραπευτή και Κοινωνική Λειτουργό - Ψυχολόγο.

Συντροφικότητα

Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας εκτός από ασφαλείς και υγιείς πρέπει να μη νιώθουν μόνοι. Εδώ η καλή παρέα, η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων , η δημιουργία μικρών δραστηριοτήτων είναι τα αυτονόητα.